เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ส.ต.ท.สุขประจันทร์ ปลัดเทศบาล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนตาล โดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ เช่น นายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล นายบรรจง กล้่าแข็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 บ้านอิเม้ง, นายกิตฐิเดช ดาราก้านตรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 บ้านโนนม่วง มผู้นำท้องที่ และผู้ที่สนใจรับฟังการประชุม