#ประชุมประจำเดือน #วันที่11ตุลาคม2564 
เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤษชาติ ปลัดเทศบาล , นางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัด , นางสาวญาณิศา คิดไร หัวหน้าสำนักปลัด , นางบุญเพ็ญ มูลมณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกันประชุมประจำเดือน เรื่องการมอบหมายงาน รับนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี รับทราบปัญาจากการทำงาน ร่วมกันหาทางแก้ไข