ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศื้อครุภัณฑ์ สำหรังงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 15:46:38   เข้าชม   7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 ธค64)
14 ม.ค. 2565 15:35:00   เข้าชม   7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 พย64)
14 ม.ค. 2565 15:32:45   เข้าชม   9

ประกาศผู้ชนะการจัดศื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ (มกราคม2565)
11 ม.ค. 2565 14:52:31   เข้าชม   11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเจาะจง (หจก.ร้อยเอ็ด ออโตเมชั่น)
11 ม.ค. 2565 14:49:34   เข้าชม   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (นายวิจิต ปก้วคำ)
11 ม.ค. 2565 14:46:44   เข้าชม   14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องประชุมทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (ร้าน ฮ.เจริญการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:43:25   เข้าชม   13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านขันทองการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:39:54   เข้าชม   11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านโชคดี)
11 ม.ค. 2565 14:37:09   เข้าชม   14

ประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
11 ม.ค. 2565 14:31:19   เข้าชม   12

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญฯ
11 ม.ค. 2565 14:28:16   เข้าชม   11

สรุป จัดซื้อธันวาคม 2564
11 ม.ค. 2565 14:25:19   เข้าชม   13


 วีดีโอ

วิธีการกำจัดและคัดแยกขยะ

21 ก.ค. 2563 13:03:14 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

22 ม.ค. 2563 14:47:51 

วันที่ 1มกราคม2563นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล อวยพรปีใหม่พี่น้องตำลบโนนตาล 

7 ม.ค. 2563 14:43:14 

 ภาพกิจกรรม

 social media
 ลิงค์หน่วยงานราชการ