สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6เดือนแรก ปี65

ตุลาคม2564           จัดซื้อ     จัดจ้าง    
พฤศจิกายน2564      จัดซื้อ     จัดจ้าง
ธันวาคม2564          จัดซื้อ     จัดจ้าง
มกราคม2565          จัดซื้อ     จัดจ้าง
กุมภาพันธ์2565        จัดซื้อ     จัดจ้าง
มีนาคม2565            จัดซื้อ     จัดจ้าง