ข่าวประกาศ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มี.ค. 2566 09:07:55   เข้าชม   2

ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอณาจักร
27 มี.ค. 2566 15:45:59   เข้าชม   2

แบบบัญชีโครงการ ผด. 2 (ปี 2566)
27 มี.ค. 2566 10:56:38   เข้าชม   2

แผนการดำเนินการ 2566
27 มี.ค. 2566 10:54:44   เข้าชม   2

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
22 มี.ค. 2566 15:04:45   เข้าชม   6

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มี.ค. 2566 14:55:28   เข้าชม   4

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
22 มี.ค. 2566 14:26:55   เข้าชม   32

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
22 มี.ค. 2566 14:14:49   เข้าชม   4

นโยบายไม่รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
22 มี.ค. 2566 14:04:50   เข้าชม   9

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
22 มี.ค. 2566 13:49:13   เข้าชม   6

เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุ
3 มี.ค. 2566 11:16:55   เข้าชม   9

ใบสมัคร การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันผู้สูงอายุ
13 มี.ค. 2566 11:15:11   เข้าชม   7

การกำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
10 ต.ค. 2565 16:18:13   เข้าชม   7

นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
3 ต.ค. 2565 15:48:00   เข้าชม   5

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
10 ต.ค. 2565 15:30:25   เข้าชม   8

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
10 ต.ค. 2565 14:50:46   เข้าชม   6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566
20 มี.ค. 2566 14:40:26   เข้าชม   8

ประกาศ โยบายไม่รับของขวัญ จากการปฎิบัติหน้าที่ No Gigt Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
1 ต.ค. 2565 14:21:57   เข้าชม   7

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2566
16 มี.ค. 2566 10:57:48   เข้าชม   18

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2566 แผนการจัดหาพัสดุ
15 มี.ค. 2566 11:30:56   เข้าชม   20

สรุปจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 66
13 มี.ค. 2566 15:39:57   เข้าชม   23

สรุปจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 66
13 มี.ค. 2566 15:38:38   เข้าชม   14

สรุปจัดซื้อ เดือนมกราคม2566
2 ก.พ. 2566 11:06:53   เข้าชม   34

สรุปจัดจ้าง เดือนมกราคม2566
2 ก.พ. 2566 11:06:15   เข้าชม   37

ประะกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
13 ม.ค. 2566 09:05:42   เข้าชม   37

สรุปจัดซื้อธันวาคม 2565
5 ม.ค. 2566 10:20:24   เข้าชม   29

สรุปจัดจ้างธันวาคม 2565
5 ม.ค. 2566 10:19:41   เข้าชม   27

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
29 ธ.ค. 2565 09:00:05   เข้าชม   33

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
23 ธ.ค. 2565 11:02:50   เข้าชม   46

บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินประเภท นส3 รอบบัญชี ปี2566-2569
6 ธ.ค. 2565 16:16:25   เข้าชม   68

ราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชีปี2566-2569 ทต.เทศบาลตำบลโนนตาล
6 ธ.ค. 2565 16:13:12   เข้าชม   69

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด2566-2569
6 ธ.ค. 2565 16:09:21   เข้าชม   119

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2565
6 ธ.ค. 2565 15:37:02   เข้าชม   48

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2565
6 ธ.ค. 2565 15:36:20   เข้าชม   41

ประกาศคณะกรรมการประะเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยขน์แห่งรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
6 ธ.ค. 2565 15:31:23   เข้าชม   69

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 ธ.ค. 2565 15:19:40   เข้าชม   87

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม3
30 พ.ย. 2565 12:35:15   เข้าชม   43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม2
30 พ.ย. 2565 12:34:14   เข้าชม   41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม1
30 พ.ย. 2565 12:33:09   เข้าชม   41

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม2
30 พ.ย. 2565 12:28:56   เข้าชม   50

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม3
30 พ.ย. 2565 12:27:57   เข้าชม   40

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม1
30 พ.ย. 2565 12:26:18   เข้าชม   71

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำปี2566
30 พ.ย. 2565 09:26:29   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
30 พ.ย. 2565 09:23:36   เข้าชม   39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาะรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล เขต1
30 พ.ย. 2565 09:21:40   เข้าชม   46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ด ทต.โนนตาล เขต1
29 พ.ย. 2565 16:03:12   เข้าชม   42

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย
29 พ.ย. 2565 15:53:50   เข้าชม   47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาะบริการบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูและรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมฯลฯ
29 พ.ย. 2565 15:47:44   เข้าชม   45

ประกาศผู้ชนะกาสรเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
29 พ.ย. 2565 15:45:18   เข้าชม   39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง
29 พ.ย. 2565 15:43:23   เข้าชม   47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
29 พ.ย. 2565 15:33:56   เข้าชม   37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
29 พ.ย. 2565 15:32:57   เข้าชม   38

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ครั้งที1
29 พ.ย. 2565 10:03:06   เข้าชม   40

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2
29 พ.ย. 2565 10:02:27   เข้าชม   45

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 พ.ย. 2565 15:01:21   เข้าชม   46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลแม่บ้าน
22 พ.ย. 2565 16:12:38   เข้าชม   50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูและความสะอาด
22 พ.ย. 2565 16:09:57   เข้าชม   41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาประจำศูนย์ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน
22 พ.ย. 2565 16:08:09   เข้าชม   52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาประจำศูนย์ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน
22 พ.ย. 2565 16:07:13   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา เทศบาลตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2565 16:04:44   เข้าชม   45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา เทศบาลตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:57:25   เข้าชม   41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:53:16   เข้าชม   53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:47:20   เข้าชม   49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และะกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:46:18   เข้าชม   134

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และะกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:32:34   เข้าชม   43

ประชาสัมพันธ์ อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี พศ2566
22 พ.ย. 2565 14:45:21   เข้าชม   83

วารสารสำนักงานจัดการงานจังหวัดร้อยเอ็ด
18 พ.ย. 2565 11:34:55   เข้าชม   45

วารสารสำนักงานจัดการงานจังหวัดร้อยเอ็ด
18 พ.ย. 2565 11:34:28   เข้าชม   45

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2565
18 พ.ย. 2565 11:17:02   เข้าชม   47

รูปแบบรายการละเอียด โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่2
16 พ.ย. 2565 12:19:40   เข้าชม   44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ สำหรับจ้างเหมาบริการาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ด้านสาธารณูปโภคและกิจการฯ
9 พ.ย. 2565 10:23:52   เข้าชม   55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:20:43   เข้าชม   54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:16:17   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:14:37   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:12:37   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:11:14   เข้าชม   42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:06:32   เข้าชม   44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 09:58:42   เข้าชม   42

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565
10 พ.ย. 2565 10:47:51   เข้าชม   43

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
10 พ.ย. 2565 10:47:04   เข้าชม   83

สรุปการจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565
2 พ.ย. 2565 14:37:45   เข้าชม   50

สรุปการจัดซื้อเดือน ตุลาคม 2565
2 พ.ย. 2565 14:36:35   เข้าชม   48

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่1
28 ต.ค. 2565 14:32:45   เข้าชม   49

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่3
28 ต.ค. 2565 14:31:01   เข้าชม   126

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่2
28 ต.ค. 2565 14:29:25   เข้าชม   50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด แจ้งช่องทางการติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน แจ่งไฟดับ แจ้งซ่อม โทร.043511751 , 043514467 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
19 ต.ค. 2565 11:17:27   เข้าชม   50

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งข่าวตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565
19 ต.ค. 2565 10:48:08   เข้าชม   68

มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ระวังชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
27 ต.ค. 2565 10:38:43   เข้าชม   62

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ต.ค. 2565 10:15:05   เข้าชม   62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตำบล บ้านโพนศรี ม5 -หนองแก้ว
11 ต.ค. 2565 16:45:18   เข้าชม   53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก เชื่อมตำบล รอ.ถ29-003 ป่ายาง
11 ต.ค. 2565 16:41:36   เข้าชม   53

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2
5 ต.ค. 2565 15:11:41   เข้าชม   53

สรุปจัดซื้อเดือนกันยายน 2565
5 ต.ค. 2565 15:10:01   เข้าชม   52

สรุปจัดจ้างเดือนกันยายน2565
5 ต.ค. 2565 15:08:45   เข้าชม   59

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
30 ก.ย. 2565 10:28:16   เข้าชม   66

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
27 ก.ย. 2565 15:06:49   เข้าชม   69

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม8
26 ก.ย. 2565 15:05:11   เข้าชม   64

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ม3
26 ก.ย. 2565 15:03:12   เข้าชม   62

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ม1
26 ก.ย. 2565 15:02:14   เข้าชม   59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์เสริมเหล็กติก ป่ายาง-
23 ก.ย. 2565 14:04:46   เข้าชม   63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง คสล ม5
23 ก.ย. 2565 14:00:54   เข้าชม   60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 ก.ย. 2565 09:38:05   เข้าชม   63

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
13 ก.ย. 2565 11:10:35   เข้าชม   109

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการวางท่อระบายน้ำ ม4
12 ก.ย. 2565 09:29:18   เข้าชม   106

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับยกระดับพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6
12 ก.ย. 2565 09:27:58   เข้าชม   95

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับยกระดับพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10
12 ก.ย. 2565 09:24:50   เข้าชม   127

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 ก.ย. 2565 10:29:48   เข้าชม   72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2565 14:57:23   เข้าชม   66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
6 ก.ย. 2565 14:54:28   เข้าชม   74

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
6 ก.ย. 2565 14:52:30   เข้าชม   67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านโนศรี ม5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2565 14:50:49   เข้าชม   75

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา ม6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2565 14:49:00   เข้าชม   69

สรุปจัดจ้างสิงหาคม2565
7 ก.ย. 2565 10:52:36   เข้าชม   73

สรุปจัดซื้อสิงหาคม 2565
7 ก.ย. 2565 10:43:59   เข้าชม   70

สรุปจัดจ้างกรกฎาคม2565
7 ก.ย. 2565 10:43:12   เข้าชม   73

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและการบริโภคเครื่องดิ่มแฮลกอฮอล์
1 ก.ย. 2565 01:37:51   เข้าชม   86

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 ส.ค. 2565 06:55:28   เข้าชม   71

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
24 ส.ค. 2565 09:26:08   เข้าชม   85

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 09:25:08   เข้าชม   77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช้วยครูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:22:17   เข้าชม   91

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:18:54   เข้าชม   78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง นักเรียน ศพด.ทต.โนนตาล เขต2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:17:02   เข้าชม   76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง นักเรียน ศพด.ทต.โนนตาล เขต1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:15:46   เข้าชม   76

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียในหมู้บ้าน หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:55:20   เข้าชม   74

โครงการวางท่อระบาย คสล พร้อมบ่อพัก หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:53:51   เข้าชม   75

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียในหมู้บ้าน หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:52:05   เข้าชม   72

โครงการวางท่อระบาย คสล พร้อมบ่อพัก หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:50:10   เข้าชม   70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรังจ้างเหมาะซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:33:23   เข้าชม   70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:30:53   เข้าชม   120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินระบบสายไฟฟ้า บริเวณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม1 โดยวิธีเพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:28:39   เข้าชม   73

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:23:42   เข้าชม   76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
15 ส.ค. 2565 14:17:12   เข้าชม   70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล ปฎิบัติงานสาธารณูปโภคและกิจการภายในเขตเทศบาล
15 ส.ค. 2565 14:14:44   เข้าชม   68

ประกาศริบหลักประกันสัญญางานก่อสร้าง
16 ส.ค. 2565 14:10:30   เข้าชม   77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2565 10:00:35   เข้าชม   73

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565 09:57:22   เข้าชม   71

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565 09:56:11   เข้าชม   67

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาล การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
1 ส.ค. 2565 11:39:33   เข้าชม   82

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ก.ค. 2565 14:56:40   เข้าชม   111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 15:43:50   เข้าชม   85

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:41:42   เข้าชม   85

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:39:29   เข้าชม   77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:38:03   เข้าชม   80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริมนม โรรงเรียนบ้านป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:36:17   เข้าชม   70

แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา (แจ้งครั้งสุดท้าย)
20 ก.ค. 2565 14:27:50   เข้าชม   86

ประกาศขอระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการลดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบฯ
12 ก.ค. 2565 14:37:35   เข้าชม   82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กค-กย65
12 ก.ค. 2565 14:34:39   เข้าชม   84

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารับ ส่ง เด็กนักเรียน ศพด .ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กค
12 ก.ค. 2565 14:31:39   เข้าชม   73

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา (แจ้งเตือนครั้งที่2)
5 ก.ค. 2565 11:23:35   เข้าชม   99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารับ ส่งนักเรียน ศพด. ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2565 11:19:52   เข้าชม   77

สรุปการจัดจ้างประจำเดือน มิุนายน 2565
4 ก.ค. 2565 15:36:19   เข้าชม   70

สรุปการจัดซื้อประจำเดือน มิุนายน 2565
4 ก.ค. 2565 15:35:11   เข้าชม   77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้้อจัดจจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา เป็นหนังสือ ไตรมาส3
4 ก.ค. 2565 15:32:43   เข้าชม   72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:30:23   เข้าชม   83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:28:39   เข้าชม   91

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:26:57   เข้าชม   90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:25:03   เข้าชม   89

กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
30 มิ.ย. 2565 13:03:00   เข้าชม   101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:20:17   เข้าชม   84

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:18:48   เข้าชม   85

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:17:40   เข้าชม   107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:10:59   เข้าชม   82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 09:09:00   เข้าชม   77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมา จนท.ประจำศูนย์โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาฃน ของ อปท
24 มิ.ย. 2565 09:01:50   เข้าชม   73

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา (ครั้งที่2)
21 มิ.ย. 2565 11:18:05   เข้าชม   95

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิถุนายน 65
15 มิ.ย. 2565 15:29:51   เข้าชม   79

ประกาศขอให้มารับหลักประกันสัญญา ครั้งที่1
8 มิ.ย. 2565 15:15:25   เข้าชม   108

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 10-16/2565
9 พ.ค. 2565 15:09:38   เข้าชม   120

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9 พ.ค. 2565 14:47:27   เข้าชม   121

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2565
6 มิ.ย. 2565 09:44:31   เข้าชม   92

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม 2565
6 มิ.ย. 2565 09:41:39   เข้าชม   107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2565 09:40:13   เข้าชม   88

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถขุดขนาดเล็กขุดร่องระบายน้ำ บ้านโพนศรี ม5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2565 09:38:39   เข้าชม   99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:23:17   เข้าชม   115

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:21:19   เข้าชม   93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:19:44   เข้าชม   99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:18:02   เข้าชม   96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:16:33   เข้าชม   94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการรับ ส่งอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม แก่ ศพด.ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:13:27   เข้าชม   93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:10:16   เข้าชม   96

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลโนนตาล
26 พ.ค. 2565 10:51:09   เข้าชม   95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:57:01   เข้าชม   116

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:54:41   เข้าชม   103

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่ืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:52:25   เข้าชม   92

ประกาศขอยขยายเวลาการประมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
10 พ.ค. 2565 10:32:55   เข้าชม   113

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเกียร์และะเปลี่ยนยางรถบรรทุกนำเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีเพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 10:19:57   เข้าชม   122

สรุปจัดซื้อเดือน เมษายน 2565
5 พ.ค. 2565 10:36:42   เข้าชม   106

สรุปจัดจ้างเดือน เมษายน 2565
5 พ.ค. 2565 10:35:50   เข้าชม   106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:43:31   เข้าชม   115

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:12:51   เข้าชม   99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการรับ ส่ง อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.
3 พ.ค. 2565 11:08:35   เข้าชม   116

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:06:31   เข้าชม   111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง (น้ำดื่มบรรจุถัง)
3 พ.ค. 2565 11:04:33   เข้าชม   124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการรับ ส่ง อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.
3 พ.ค. 2565 11:00:25   เข้าชม   112

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 10:56:58   เข้าชม   118

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254
27 เม.ย. 2565 11:40:31   เข้าชม   129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจการประปา โดยวิธีเจาะจง
27 เม.ย. 2565 09:37:02   เข้าชม   116

ประกาศผลผู้ชนะการขัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
21 เม.ย. 2565 15:09:49   เข้าชม   122

รายงานผลการสำรวจความพึงพอมจการให้บริการ
21 มี.ค. 2565 12:44:49   เข้าชม   141

คู่มือการให้บริการประชาชนกองคลัง
21 มี.ค. 2565 12:17:27   เข้าชม   117

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 มี.ค. 2565 11:44:27   เข้าชม   122

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทต.โนนตาล สิ้นสุด 30 กันยายน2564
21 มี.ค. 2565 11:10:59   เข้าชม   133

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
11 มี.ค. 2565 10:16:57   เข้าชม   134

สรุปจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มี.ค. 2565 10:55:44   เข้าชม   108

สรุปจัดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มี.ค. 2565 10:54:55   เข้าชม   134

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 16:45:08   เข้าชม   159

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 16:20:11   เข้าชม   129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถสามล้อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 15:23:15   เข้าชม   138

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 15:21:21   เข้าชม   130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แป้นพิมพ์)
21 ก.พ. 2565 15:19:27   เข้าชม   169

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จำเลยในคดีอาญา เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ. 2565 15:15:55   เข้าชม   155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 15:24:12   เข้าชม   127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำความสะะอาดสะถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15 ก.พ. 2565 15:22:05   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจะจง (แป้นพิมพ์)
15 ก.พ. 2565 15:18:16   เข้าชม   122

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะจะจง (อาหารเสริมนม)
14 ก.พ. 2565 15:13:13   เข้าชม   125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะจะจง (น้ำดื่มบรรจุถัง)
14 ก.พ. 2565 15:09:30   เข้าชม   125

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
9 ก.พ. 2565 11:47:59   เข้าชม   158

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
7 ก.พ. 2565 10:01:12   เข้าชม   150

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย
7 ก.พ. 2565 09:59:02   เข้าชม   142

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
7 ก.พ. 2565 09:57:18   เข้าชม   139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2565 14:17:31   เข้าชม   122

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อถงพลาสติก โดยวิธีเจาะจงราคา
3 ก.พ. 2565 14:15:13   เข้าชม   133

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับจ้างเหมารับส่ง อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล
1 ก.พ. 2565 10:51:03   เข้าชม   135

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสสำนักงานโดยวิธีัเจาะจง
1 ก.พ. 2565 10:48:29   เข้าชม   145

สรุปจัดซื้อเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565 10:46:30   เข้าชม   129

สรุปจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565 10:45:08   เข้าชม   135

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
24 ม.ค. 2565 11:34:23   เข้าชม   156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศื้อครุภัณฑ์ สำหรังงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 15:46:38   เข้าชม   151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 ธค64)
14 ม.ค. 2565 15:35:00   เข้าชม   158

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 พย64)
14 ม.ค. 2565 15:32:45   เข้าชม   146

ประกาศผู้ชนะการจัดศื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ (มกราคม2565)
11 ม.ค. 2565 14:52:31   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเจาะจง (หจก.ร้อยเอ็ด ออโตเมชั่น)
11 ม.ค. 2565 14:49:34   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (นายวิจิต ปก้วคำ)
11 ม.ค. 2565 14:46:44   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องประชุมทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (ร้าน ฮ.เจริญการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:43:25   เข้าชม   151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านขันทองการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:39:54   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านโชคดี)
11 ม.ค. 2565 14:37:09   เข้าชม   149

ประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
11 ม.ค. 2565 14:31:19   เข้าชม   160

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญฯ
11 ม.ค. 2565 14:28:16   เข้าชม   150

สรุป จัดซื้อธันวาคม 2564
11 ม.ค. 2565 14:25:19   เข้าชม   149

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2564
4 ม.ค. 2565 11:52:10   เข้าชม   131

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเลือก
30 ธ.ค. 2564 11:56:58   เข้าชม   144

รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6
3 ธ.ค. 2564 16:18:45   เข้าชม   151

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร6)
3 ธ.ค. 2564 16:16:45   เข้าชม   151

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร5 ข)
3 ธ.ค. 2564 16:15:30   เข้าชม   142

แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร5 ก)
3 ธ.ค. 2564 16:11:07   เข้าชม   144

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร4 ครุภัณฑ์)
3 ธ.ค. 2564 16:09:59   เข้าชม   149

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร4)
3 ธ.ค. 2564 16:04:05   เข้าชม   145

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นต้องมี โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร.4 (พ)
3 ธ.ค. 2564 16:00:50   เข้าชม   147

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6  (บก01)
3 ธ.ค. 2564 15:57:37   เข้าชม   143

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:17:28   เข้าชม   160

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:16:20   เข้าชม   160

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
24 พ.ย. 2564 15:10:54   เข้าชม   173

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่5 บ้านโพนศรี
22 พ.ย. 2564 12:12:12   เข้าชม   170

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 12:07:27   เข้าชม   155

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่3 บ้านโนนม่วง
22 พ.ย. 2564 12:00:50   เข้าชม   173

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 11:59:25   เข้าชม   151

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
19 พ.ย. 2564 11:54:22   เข้าชม   183

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
22 พ.ย. 2564 11:46:26   เข้าชม   171

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
19 พ.ย. 2564 11:40:57   เข้าชม   177

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 พ.ย. 2564 10:18:43   เข้าชม   184

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอนกรีตบ้านป่าอิเม้ง - หนองแก้ว
18 พ.ย. 2564 15:41:55   เข้าชม   156

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอรีตบ้านป่ายาง - บ้านดู่น้อย
18 พ.ย. 2564 15:37:31   เข้าชม   153

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
18 พ.ย. 2564 15:28:03   เข้าชม   153

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก หมู่ที่1
11 พ.ย. 2564 09:49:38   เข้าชม   173

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุบผิวถนนด้ยวัสดุหินคลุก หมู่2
11 พ.ย. 2564 09:35:24   เข้าชม   130

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:17:27   เข้าชม   142

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:16:16   เข้าชม   151

สรุปจัดซื้อกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:14:53   เข้าชม   140

สรุปจัดจ้างกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:13:33   เข้าชม   138

สรุปจัดซื้อสิงหาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:11:58   เข้าชม   161

สรุปจัดจ้างสิงหาคม2564
11 พ.ย. 2564 09:10:38   เข้าชม   205

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร6
11 พ.ย. 2564 09:07:52   เข้าชม   136

แบบสรุปค้าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร 5ข
15 พ.ย. 2564 08:57:24   เข้าชม   139

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร5 ก
11 พ.ย. 2564 08:55:34   เข้าชม   131

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ป4 ครุภัณฑ์
11 พ.ย. 2564 08:46:59   เข้าชม   159

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็นต้องมี ในการก่อสร้าง แบบ ปร4 พ
11 พ.ย. 2564 08:38:30   เข้าชม   139

ตารางวงเงินงบประมมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง แบบ บก 01
15 พ.ย. 2564 08:21:16   เข้าชม   154

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส4 2564
5 พ.ย. 2564 09:17:52   เข้าชม   164

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำห้้องประชุม ทต.โนนตาล
5 พ.ย. 2564 14:35:02   เข้าชม   169

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
4 พ.ย. 2564 14:20:58   เข้าชม   155

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3 พ.ย. 2564 09:50:23   เข้าชม   162

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2564 10:19:50   เข้าชม   165

ตัวอย่างแบบคำร้องต่างๆ
25 ต.ค. 2564 10:30:01   เข้าชม   182

แบบขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 (สถานีบริการน้ำมัน)
20 ต.ค. 2564 10:19:46   เข้าชม   188

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับหารจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
19 ต.ค. 2564 11:33:19   เข้าชม   198

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 15:04:38   เข้าชม   171

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
13 ก.ย. 2564 09:01:41   เข้าชม   185

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว หมู่1 ต.โนนตาล
13 ก.ย. 2564 10:59:51   เข้าชม   165

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
31 ส.ค. 2564 14:24:28   เข้าชม   225

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2564 16:53:33   เข้าชม   215

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:28:10   เข้าชม   211

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:26:34   เข้าชม   196

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
30 ก.ค. 2564 13:34:56   เข้าชม   200

ขอขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึุงผู้เสียภาษี่แต่ละราย ตามมาตตรา 30 23
28 พ.ย. 2562 15:03:15   เข้าชม   167

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดิน 2562
26 ส.ค. 2563 14:53:47   เข้าชม   187

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563
28 พ.ย. 2562 12:24:40   เข้าชม   169

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) และแจ้งรายการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) หมู่1-10 )
28 พ.ค. 2563 12:10:45   เข้าชม   198

สรุปการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:44:41   เข้าชม   177

สรุปการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:43:48   เข้าชม   216

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:38:39   เข้าชม   179

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:37:35   เข้าชม   193

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไร
23 มิ.ย. 2564 09:31:10   เข้าชม   222

สรุปการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
11 พ.ค. 2564 14:23:10   เข้าชม   191

สรุปการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
11 พ.ค. 2564 14:22:09   เข้าชม   182

กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
5 พ.ค. 2564 16:03:52   เข้าชม   323

ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce
3 พ.ค. 2564 10:16:12   เข้าชม   223

#ยูเนสโก เปิดสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
30 เม.ย. 2564 11:25:19   เข้าชม   224

ขอเชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน2564
30 เม.ย. 2564 11:00:00   เข้าชม   209

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
30 เม.ย. 2564 10:51:26   เข้าชม   241

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างรับรู้สู่ชุมชน 2564
22 เม.ย. 2564 10:23:27   เข้าชม   215

ชองทางทางรับฟังต่างๆ ของ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์
8 เม.ย. 2564 14:45:56   เข้าชม   246

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
8 เม.ย. 2564 14:38:04   เข้าชม   220

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ำมัน ปี2564
8 เม.ย. 2564 14:19:38   เข้าชม   224

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
8 เม.ย. 2564 14:03:14   เข้าชม   230

รายงานติดตามแผน ทต.โนนตาล 2563
8 เม.ย. 2564 15:48:35   เข้าชม   209

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (การบริหารการเงินงบประมาณ)
30 มี.ค. 2564 16:09:07   เข้าชม   215

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
30 มี.ค. 2564 15:53:07   เข้าชม   207

รายงานผลกการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563
30 มี.ค. 2564 15:38:43   เข้าชม   213

สรุปการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
22 มี.ค. 2564 08:42:27   เข้าชม   224

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
12 มี.ค. 2564 11:03:37   เข้าชม   222

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่3
10 มี.ค. 2564 10:44:57   เข้าชม   218

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่2
10 มี.ค. 2564 10:44:09   เข้าชม   240

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่1
10 มี.ค. 2564 10:43:01   เข้าชม   224

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กย 63
10 มี.ค. 2564 10:11:52   เข้าชม   208

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง 2563
10 มี.ค. 2564 10:08:28   เข้าชม   210

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศศมนตรีตำบลโนนตาล (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
19 ก.พ. 2564 15:28:15   เข้าชม   387

สรุปการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2564
16 ก.พ. 2564 10:58:57   เข้าชม   218

สรุปการจัดจ้าง เดือน มกราคม 256
16 ก.พ. 2564 10:58:01   เข้าชม   193

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
16 ก.พ. 2564 10:56:48   เข้าชม   203

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
16 ก.พ. 2564 10:44:58   เข้าชม   223

ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 16:02:10   เข้าชม   235

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:57:30   เข้าชม   333

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:55:05   เข้าชม   312

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
1 ก.พ. 2564 09:04:27   เข้าชม   271

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
13 ม.ค. 2564 15:59:43   เข้าชม   232

สรุปการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:42:30   เข้าชม   261

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:39:43   เข้าชม   233

การคัดเลือกและจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำจุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอยิ้ม
4 ม.ค. 2564 15:20:28   เข้าชม   259

การจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการใช้พื้นที่ดงหนองห้างสาธารณะประโยชน์
4 ม.ค. 2564 06:28:59   เข้าชม   264

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมูู่6 คุ้มเหล่ากา
30 ธ.ค. 2563 14:30:28   เข้าชม   232

ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่
18 ธ.ค. 2563 11:58:08   เข้าชม   238

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่่ชำรุด เสื่อสภาพ
18 ธ.ค. 2563 11:53:24   เข้าชม   265

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 คุ้มเหล่ากา
14 ธ.ค. 2563 12:51:50   เข้าชม   246

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:05:27   เข้าชม   231

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:04:27   เข้าชม   233

ประะกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic
7 ธ.ค. 2563 12:02:09   เข้าชม   213

ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
1 ธ.ค. 2563 10:25:24   เข้าชม   229

สรุปการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:13:25   เข้าชม   228

สรุปการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:12:28   เข้าชม   253

สรุปการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:11:26   เข้าชม   261

สรุปการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:10:20   เข้าชม   214

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
24 พ.ย. 2563 12:09:04   เข้าชม   222

ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
4 พ.ย. 2563 15:48:48   เข้าชม   230

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4 พ.ย. 2563 09:39:58   เข้าชม   254

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
3 พ.ย. 2563 11:26:28   เข้าชม   318

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2 พ.ย. 2563 11:05:47   เข้าชม   247

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29 ต.ค. 2563 14:09:30   เข้าชม   252

แก้ไข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
19 ต.ค. 2563 11:43:41   เข้าชม   316

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
9 ต.ค. 2563 14:12:25   เข้าชม   285

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 136/2563 เรื่อง รายชื่อนักนักเรียนเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:24:07   เข้าชม   261

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 135/2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:21:46   เข้าชม   260

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4ฯ
11 ก.ย. 2563 11:01:27   เข้าชม   246

สรุปการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2563
11 ก.ย. 2563 10:59:59   เข้าชม   271

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข่้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 ก.ย. 2563 15:12:46   เข้าชม   316

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการประบปรุงถนน ม10
27 ส.ค. 2563 09:24:18   เข้าชม   273

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
10 ส.ค. 2563 15:56:23   เข้าชม   263

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเริ่มจากทางหลวงหมายบเลข215 ถึงบ้านนางมาลัย สร่างโศก บ้านโนนตาลน้อย หมูที่ 10
10 ส.ค. 2563 15:27:02   เข้าชม   261

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายทางหลวงหมายเลข215-ม10 ฯ
7 ส.ค. 2563 16:10:42   เข้าชม   237

สรุปการจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:54:36   เข้าชม   246

สรุปการจัดซื้อ เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:53:43   เข้าชม   284

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3
30 ก.ค. 2563 16:06:51   เข้าชม   258

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2
30 ก.ค. 2563 16:02:19   เข้าชม   260

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1
30 ก.ค. 2563 15:39:36   เข้าชม   271

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส3 เมษายน- มิถุนายน 2563
30 ก.ค. 2563 13:07:06   เข้าชม   257

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส2 มกราคม- มีนาคม 2563
30 ก.ค. 2563 13:06:25   เข้าชม   277

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส 1 ตุลาคม- ธันวาคม 2562
30 ก.ค. 2563 13:05:36   เข้าชม   280

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 2
30 ก.ค. 2563 13:04:13   เข้าชม   281

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 1
30 ก.ค. 2563 13:03:40   เข้าชม   271

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
30 ก.ค. 2563 12:57:45   เข้าชม   272

ประชาสัมพันธุ์การจัดการขยะมูลฝอยและข้อเสียอันตรายต่อชุมชนของของประเทศ
20 ก.ค. 2563 12:55:34   เข้าชม   274

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ทต.โนนตาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
20 ก.ค. 2563 12:45:34   เข้าชม   277

เทศบาลตำบลนิเวศน์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
20 ก.ค. 2563 11:46:25   เข้าชม   297

รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" สถานีวิทยุ สวพ. 91.0 (91.0 Mhz)
20 ก.ค. 2563 11:12:27   เข้าชม   296

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13 ก.ค. 2563 14:30:27   เข้าชม   281

สรุปการจัดซื้อ เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:07:10   เข้าชม   245

สรุปการจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:06:04   เข้าชม   254

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.ค. 2563 15:03:20   เข้าชม   240

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานของเทศบาล ฉบับ44 ปี2558
29 มิ.ย. 2563 15:57:43   เข้าชม   299

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 15:06:12   เข้าชม   300

นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 14:49:11   เข้าชม   287

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
25 มิ.ย. 2563 14:28:36   เข้าชม   274

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
25 มิ.ย. 2563 14:10:41   เข้าชม   259

ประชาสัมพันธ์การบริการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ปี 2562
19 ก.พ. 2562 13:53:35   เข้าชม   288

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 10:27:10   เข้าชม   255

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:23:41   เข้าชม   251

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:54   เข้าชม   246

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:07   เข้าชม   264

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กันยายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:21:07   เข้าชม   240

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤษภาคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:18:26   เข้าชม   278

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน เมษายน 2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:57   เข้าชม   245

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:04   เข้าชม   245

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
16 มิ.ย. 2563 10:15:08   เข้าชม   244

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มกราคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:14:10   เข้าชม   237

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล
16 มิ.ย. 2563 09:43:26   เข้าชม   239

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
15 เม.ย. 2563 10:30:44   เข้าชม   282

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
12 พ.ค. 2563 16:28:33   เข้าชม   279

สรุปจัดซื้อเดือนเมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 13:53:46   เข้าชม   252

สรุปจัดจ้างเมษายน2563
5 พ.ค. 2563 11:37:56   เข้าชม   247

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
9 เม.ย. 2563 09:59:11   เข้าชม   285

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:18:33   เข้าชม   288

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:14:07   เข้าชม   274

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:13:36   เข้าชม   267

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
9 มี.ค. 2563 11:41:47   เข้าชม   282

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2563
9 มี.ค. 2563 11:40:27   เข้าชม   486

สรุปจัดซื้อมกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:38:32   เข้าชม   261

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:37:33   เข้าชม   262

สรุปจัดซื้อธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:35:37   เข้าชม   263

สรุปจัดจ้างธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:34:27   เข้าชม   276

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:48   เข้าชม   311

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:02   เข้าชม   264

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:28:00   เข้าชม   282

สรุปจัดจ้างตุลาคม 62
9 มี.ค. 2563 11:26:51   เข้าชม   269

สรุปจัดจ้างกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:11:35   เข้าชม   285

สรุปจัดจ้างสิงหาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:10:47   เข้าชม   287

สรุปจัดจ้างกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:09:42   เข้าชม   279

สรุปจัดจ้างมิถุนายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:08:27   เข้าชม   271

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:07:32   เข้าชม   269

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
5 มี.ค. 2563 14:06:38   เข้าชม   285

สรุปจัดจ้างกุมภาพันธุ์ 2562
5 มี.ค. 2563 14:05:32   เข้าชม   268

สรุปจัดจ้างมกราคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:02:54   เข้าชม   267

สรุปจัดซื้อกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:56:24   เข้าชม   278

สรุปจัดซื้อกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:54:22   เข้าชม   263

สรุปจัดซื้อมิถุนายน2562
5 มี.ค. 2563 13:53:00   เข้าชม   271

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:50:29   เข้าชม   269

สรุปจัดซื้อเมษายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:48:49   เข้าชม   274

สรุปจัดซื้อมีนาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:47:34   เข้าชม   285

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2562
5 มี.ค. 2563 13:45:48   เข้าชม   270

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
5 มี.ค. 2563 13:44:28   เข้าชม   276

สรุปจัดซื้อ ธันวาคม2561
5 มี.ค. 2563 13:41:54   เข้าชม   267

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:40:57   เข้าชม   282

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:39:53   เข้าชม   266

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:38:38   เข้าชม   268

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:36:40   เข้าชม   276

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:35:35   เข้าชม   274

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
5 มี.ค. 2563 13:21:39   เข้าชม   312

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่
3 มี.ค. 2563 13:20:17   เข้าชม   304

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
27 ก.พ. 2563 15:05:58   เข้าชม   321

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส1/2563
17 ก.พ. 2563 15:39:38   เข้าชม   283

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
31 ม.ค. 2563 15:56:53   เข้าชม   368

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
27 ม.ค. 2563 10:32:27   เข้าชม   293

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
22 ม.ค. 2563 15:54:42   เข้าชม   341

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
22 ม.ค. 2563 15:52:58   เข้าชม   356

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
20 ม.ค. 2563 13:41:19   เข้าชม   290

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
15 ม.ค. 2563 11:25:46   เข้าชม   299

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562
13 ม.ค. 2563 10:06:19   เข้าชม   307

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562
13 ม.ค. 2563 10:01:19   เข้าชม   324

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1ฯ 2562
26 ธ.ค. 2562 11:23:48   เข้าชม   285

ทต.โนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ธ.ค. 2562 16:28:54   เข้าชม   338

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562
18 ธ.ค. 2562 15:39:19   เข้าชม   419

ทต.โนนตาล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
16 ธ.ค. 2562 15:51:07   เข้าชม   327

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รบการรับรอง ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 2562
16 ธ.ค. 2562 12:03:12   เข้าชม   309

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ธันวาคม2562
13 ธ.ค. 2562 15:24:04   เข้าชม   311

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
13 ธ.ค. 2562 15:15:46   เข้าชม   322

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2562
11 ธ.ค. 2562 11:00:52   เข้าชม   312

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562
11 ธ.ค. 2562 10:59:23   เข้าชม   310

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562
11 ธ.ค. 2562 10:41:10   เข้าชม   326

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562
11 ธ.ค. 2562 10:39:36   เข้าชม   318

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
3 ธ.ค. 2562 15:11:46   เข้าชม   279

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
27 พ.ย. 2562 10:42:10   เข้าชม   320

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562
22 พ.ย. 2562 09:19:30   เข้าชม   316

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รายงานแสดงฐานะทางการเงินและอื่นๆ 2562
15 พ.ย. 2562 15:19:56   เข้าชม   286

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
15 พ.ย. 2562 13:42:50   เข้าชม   315

สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน
12 พ.ย. 2562 10:14:05   เข้าชม   288

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562
4 พ.ย. 2562 13:32:36   เข้าชม   335

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562
28 ต.ค. 2562 10:19:26   เข้าชม   287

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562
28 ต.ค. 2562 10:17:13   เข้าชม   289

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
28 ต.ค. 2562 10:14:56   เข้าชม   300

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562
9 ต.ค. 2562 12:03:11   เข้าชม   312

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562
9 ต.ค. 2562 12:02:25   เข้าชม   296

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562
7 ต.ค. 2562 14:00:17   เข้าชม   297

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562
7 ต.ค. 2562 13:57:55   เข้าชม   284

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:42:41   เข้าชม   299

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:41:47   เข้าชม   279

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งสายงานประเภทวิชาการ
27 ก.ย. 2562 12:13:57   เข้าชม   350

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562
27 ก.ย. 2562 08:57:15   เข้าชม   308

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล
29 ส.ค. 2562 10:29:33   เข้าชม   391

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
30 ส.ค. 2562 14:20:14   เข้าชม   283

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
28 ส.ค. 2562 08:47:40   เข้าชม   283

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒
9 ส.ค. 2562 12:46:34   เข้าชม   312

วารสาร บันทึกเส้นทางเทศบาล
22 ก.ค. 2562 10:04:48   เข้าชม   322

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างทั้วไป ครั้งที่4/2562
15 ก.ค. 2562 09:29:19   เข้าชม   315

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
12 ก.ค. 2562 13:58:59   เข้าชม   294

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล2562
12 ก.ค. 2562 13:57:33   เข้าชม   324

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 2561
9 ม.ค. 2561 11:23:31   เข้าชม   309

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร62
5 ก.ค. 2562 11:40:45   เข้าชม   312

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
26 มิ.ย. 2562 11:43:54   เข้าชม   317

บัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
26 มิ.ย. 2562 11:37:42   เข้าชม   418

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
26 มิ.ย. 2562 11:13:04   เข้าชม   360

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
26 มิ.ย. 2562 11:09:56   เข้าชม   327

สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2561
26 มิ.ย. 2562 11:03:12   เข้าชม   338

แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
26 มิ.ย. 2562 11:02:16   เข้าชม   319

ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี62
26 มิ.ย. 2562 11:01:19   เข้าชม   340

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:12:01   เข้าชม   374

ประกาศเจตจำนงสุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:11:32   เข้าชม   332

สรุปจัดซื้อ กรกฎาคม2561
26 มิ.ย. 2562 09:19:16   เข้าชม   322

สรุปจัดซื้อ สิงหาคม 2561
26 มิ.ย. 2562 09:18:32   เข้าชม   294

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ2561
25 มิ.ย. 2562 16:19:54   เข้าชม   311

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
25 มิ.ย. 2562 15:26:51   เข้าชม   321

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1ตค60 30 กย61 และ 1ตค61 ถึง21 มีค62 ไตรมาสที่2
25 มิ.ย. 2562 15:08:51   เข้าชม   365

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กองช่าง
25 มิ.ย. 2562 12:15:39   เข้าชม   334

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 สำนักปลัด
25 มิ.ย. 2562 11:05:54   เข้าชม   322

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กองคลัง
25 มิ.ย. 2562 10:51:31   เข้าชม   317

คำร้องขอใช้น้ำประปา
25 มิ.ย. 2562 10:10:30   เข้าชม   396

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุค
21 มิ.ย. 2562 12:34:23   เข้าชม   366

แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2562
21 มิ.ย. 2562 12:33:40   เข้าชม   374

คำอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.๑
21 มิ.ย. 2562 12:03:51   เข้าชม   393

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 มิ.ย. 2562 12:01:39   เข้าชม   324

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 มิ.ย. 2562 12:00:14   เข้าชม   357

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
21 มิ.ย. 2562 11:57:12   เข้าชม   360

ขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่จริง
21 มิ.ย. 2562 11:54:19   เข้าชม   366

แบบฟอร์มขุดดิน ถมดิน
21 มิ.ย. 2562 11:48:59   เข้าชม   346

คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1.pdf
21 มิ.ย. 2562 11:47:14   เข้าชม   318

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ (แบบ ด 1) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:43:25   เข้าชม   348

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น3) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:40:34   เข้าชม   324

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:38:29   เข้าชม   345

แบบคำขอรับใบอนุญาต งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 มิ.ย. 2562 11:36:43   เข้าชม   323

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
21 มิ.ย. 2562 11:34:11   เข้าชม   312

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการย้ายออก
21 มิ.ย. 2562 11:32:52   เข้าชม   303

ท.ร.4 ใบรับแจ้งการตาย
21 มิ.ย. 2562 11:31:19   เข้าชม   306

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
21 มิ.ย. 2562 11:30:29   เข้าชม   299

หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบกิจการ
21 มิ.ย. 2562 11:25:56   เข้าชม   305

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ออนไลน์)
21 มิ.ย. 2562 11:24:13   เข้าชม   311

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
21 มิ.ย. 2562 11:19:47   เข้าชม   328

วิธีการตั้งค่า เพื่อยื่นชำระภาษีอนนไลน์
21 มิ.ย. 2562 11:16:27   เข้าชม   305

แบบ ภ.อ.01 คำร้องยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เสียภาษี
21 มิ.ย. 2562 11:09:37   เข้าชม   311

ใบขออนุญาติใช้รถน้ำเอนกประสงค์
21 มิ.ย. 2562 11:03:37   เข้าชม   300

หนังสือมอบอำนาจ
21 มิ.ย. 2562 10:58:56   เข้าชม   316

แบบคำร้องทั่วไป งานกองข่าง
21 มิ.ย. 2562 10:49:57   เข้าชม   320

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
20 มิ.ย. 2562 09:13:02   เข้าชม   313

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 เรื่องซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 09:01:17   เข้าชม   304

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 15:37:46   เข้าชม   323

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 14:50:42   เข้าชม   340

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
20 มิ.ย. 2562 14:49:51   เข้าชม   336

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน จนท.ที่ปฏิบัติงานของเทศบาล2561
20 มิ.ย. 2562 14:48:09   เข้าชม   368

วินัยข้าราชการท้องถิ่น
20 มิ.ย. 2562 14:47:08   เข้าชม   362

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินปี 61
20 มิ.ย. 2562 14:45:35   เข้าชม   364

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 14:41:27   เข้าชม   375

หลักเกณฑ์และวืธืการประเมินผลการปฏิบัติงานฯงบ๖๐
20 มิ.ย. 2562 12:38:06   เข้าชม   318

หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
20 มิ.ย. 2562 12:37:34   เข้าชม   315

หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้งฯ
20 มิ.ย. 2562 12:36:59   เข้าชม   337

หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง
20 มิ.ย. 2562 12:35:20   เข้าชม   328

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก2557
20 มิ.ย. 2562 12:34:47   เข้าชม   320

วินัยข้าราชการ อปท
20 มิ.ย. 2562 12:33:46   เข้าชม   304

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 12:32:49   เข้าชม   327

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 12:27:32   เข้าชม   309

หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
20 มิ.ย. 2562 12:26:44   เข้าชม   317

ประกาศจัดลงคนสู่ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 2562 12:26:10   เข้าชม   311

การพัฒนาคุณธรรม
20 มิ.ย. 2562 12:25:13   เข้าชม   317

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:53:59   เข้าชม   294

สรุปจัดซื้อ ปีงบประมาณ ม.ค. 2561
20 มิ.ย. 2562 11:52:12   เข้าชม   297

สรุปจัดซื้อ เมษายน 2562
20 มิ.ย. 2562 11:50:42   เข้าชม   299

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:49:52   เข้าชม   298

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:48:59   เข้าชม   300

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2562
20 มิ.ย. 2562 11:47:34   เข้าชม   310

สรุปจัดซื้อ ธันวาคม2561
20 มิ.ย. 2562 11:44:29   เข้าชม   261

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:43:38   เข้าชม   303

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:41:21   เข้าชม   287

สรุปจัดซื้อ มิถุนายน๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:38:36   เข้าชม   291

สรุปจัดซื้อ พฤษภาคม๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:37:32   เข้าชม   296

สรุปจัดซื้อ เมษายน61
20 มิ.ย. 2562 11:36:38   เข้าชม   288

สรุปจัดซื้อ มีนาคม61
20 มิ.ย. 2562 11:35:24   เข้าชม   295

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:32:52   เข้าชม   323

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:30:51   เข้าชม   276

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
20 มิ.ย. 2562 11:29:32   เข้าชม   318

สรุปจัดจ้าง กพ. 2562
20 มิ.ย. 2562 11:27:46   เข้าชม   299

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:25:53   เข้าชม   294

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:24:12   เข้าชม   305

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:23:17   เข้าชม   317

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560
20 มิ.ย. 2562 11:22:08   เข้าชม   326

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:21:03   เข้าชม   324

สรุปจัดจ้าง ตุลาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:20:06   เข้าชม   306

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:19:06   เข้าชม   289

สรุปจัดจ้าง กันยายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:17:57   เข้าชม   297

สรุปจัดจ้าง สิงหาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:16:40   เข้าชม   304

สรุปจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:15:52   เข้าชม   288

สรุปจัดจ้าง มิถุนายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:58   เข้าชม   308

สรุปจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:05   เข้าชม   297

สรุปจัดจ้าง เมษายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:13:08   เข้าชม   296

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:11:57   เข้าชม   308

สรุปจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:10:54   เข้าชม   307

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:09:29   เข้าชม   273

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยวิธีตกลงราคา ไตรมาส2
19 มิ.ย. 2562 16:05:28   เข้าชม   273

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยวิธีตกลงราคา ไตรมาส1
19 มิ.ย. 2562 16:04:04   เข้าชม   244

แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
19 มิ.ย. 2562 14:20:40   เข้าชม   299

การร้องเรียน/ร้องทุกข์
19 มิ.ย. 2562 14:16:35   เข้าชม   413

ประกาศรับสมัครสอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 2562
17 มิ.ย. 2562 15:13:50   เข้าชม   335

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๑ , ๓ ,๔)
14 มิ.ย. 2562 14:22:36   เข้าชม   345

บัญชีแผนอัตรากำลังล่าสุด 58
14 มิ.ย. 2562 14:18:47   เข้าชม   326

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เบิกได้เต็ม)
14 มิ.ย. 2562 12:08:57   เข้าชม   305

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับ อปท.
12 มิ.ย. 2562 16:28:49   เข้าชม   273

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม62
12 มิ.ย. 2562 14:01:03   เข้าชม   255

สรุปจัดจ้างเมษายน62
12 มิ.ย. 2562 13:59:47   เข้าชม   264

สรุปจัดซื้อ เมษายน 2562
12 มิ.ย. 2562 13:58:48   เข้าชม   270

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง รอ.ถ.29-007
29 มี.ค. 2562 11:50:28   เข้าชม   306

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง รอ.ถ.29-004
29 มี.ค. 2562 11:44:09   เข้าชม   296

ประกวดราคาจ่างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-004 ทางหลวง215 โนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าว 9780 ตรม
29 มี.ค. 2562 11:35:38   เข้าชม   387

ประกวดราคาจ่างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-007 สายสามแยกบ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา -บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6โนนตาล กว้าง6 ยาว1650ม
29 มี.ค. 2562 11:23:01   เข้าชม   335

ประกาศผลสอบคัดเลือกและเลือสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
29 มี.ค. 2562 11:04:23   เข้าชม   339

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่2562
26 มี.ค. 2562 09:00:27   เข้าชม   342

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทงแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-004สายสามแยกบ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา ฯ
22 มี.ค. 2562 12:09:26   เข้าชม   319

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทงแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-007
22 มี.ค. 2562 12:05:13   เข้าชม   282

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
8 มี.ค. 2562 15:02:14   เข้าชม   361

ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-007 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มมเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:39:13   เข้าชม   308

ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-004 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:36:00   เข้าชม   312

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
6 มี.ค. 2562 15:27:58   เข้าชม   331

ประกาศ แบบ บก 01 ประกาศซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-007 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มมเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:25:26   เข้าชม   268

ประกาศ แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-004 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:22:43   เข้าชม   274

ประกาศราคากลาง
6 มี.ค. 2562 15:07:36   เข้าชม   417

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
28 ก.พ. 2562 13:46:29   เข้าชม   361

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
26 ก.พ. 2562 09:43:38   เข้าชม   363

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
7 ก.พ. 2562 13:47:16   เข้าชม   357

แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติประจำเทศบาลตำบลโนนตาล
8 ม.ค. 2562 08:28:46   เข้าชม   411

สรุปผลการดำเนินการเช่าในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 15:03:32   เข้าชม   335

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2560
19 ธ.ค. 2561 15:02:42   เข้าชม   365

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2560
19 ธ.ค. 2561 14:59:26   เข้าชม   336

สรุปผลการดำเนินการเช่าในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:55:47   เข้าชม   340

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:54:57   เข้าชม   326

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561
19 ธ.ค. 2561 14:54:05   เข้าชม   336

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:53:19   เข้าชม   311

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561
19 ธ.ค. 2561 14:52:21   เข้าชม   318

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
19 ธ.ค. 2561 14:51:09   เข้าชม   337

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป2562
18 ธ.ค. 2561 09:17:29   เข้าชม   410

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:13:27   เข้าชม   328

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:12:02   เข้าชม   314

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
14 ธ.ค. 2561 10:10:37   เข้าชม   302

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:09:28   เข้าชม   318

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14 ธ.ค. 2561 10:07:44   เข้าชม   298

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:06:14   เข้าชม   334

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
14 ธ.ค. 2561 09:59:04   เข้าชม   306

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
14 ธ.ค. 2561 09:57:54   เข้าชม   314

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
14 ธ.ค. 2561 09:54:47   เข้าชม   313

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
12 ธ.ค. 2561 09:46:12   เข้าชม   384

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติประสงค์ขุดหลอกปหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตึ้นเขิน (หนองสิม)
11 ธ.ค. 2561 15:30:53   เข้าชม   441

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
20 พ.ย. 2561 15:39:57   เข้าชม   398

รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20 พ.ย. 2561 11:42:01   เข้าชม   435

รายงานงบฐานะทางการเงิน
20 พ.ย. 2561 10:19:32   เข้าชม   401

ประกาศสรรหาผู้ที่จะขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยนช์ที่เติ้นเขิน หนองหสิม
20 พ.ย. 2561 09:58:01   เข้าชม   416

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล
21 ก.พ. 2561 10:17:28   เข้าชม   368

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6
8 ก.พ. 2561 10:16:59   เข้าชม   339

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง
8 ก.พ. 2561 10:16:22   เข้าชม   334

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี(คุ้มน้อย)
8 ก.พ. 2561 10:15:53   เข้าชม   365

เปิดเผยราคากลาง
8 ก.พ. 2561 10:15:24   เข้าชม   378

เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
26 ม.ค. 2561 10:14:32   เข้าชม   354

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:14:00   เข้าชม   359

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:13:33   เข้าชม   341

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:59   เข้าชม   333

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:29   เข้าชม   323

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:01   เข้าชม   333

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:11:25   เข้าชม   312

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำอุปโภค หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
6 ม.ค. 2561 10:10:36   เข้าชม   291

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง
9 ม.ค. 2561 10:10:12   เข้าชม   329

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
9 ม.ค. 2561 10:09:01   เข้าชม   309

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายใน ศพด.โนนตาล
22 พ.ย. 2560 10:07:59   เข้าชม   307

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายใน ศพด.โนนตาล
22 พ.ย. 2560 10:07:32   เข้าชม   309

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อทรายสนามเด็กเล่น
22 พ.ย. 2560 10:06:44   เข้าชม   339

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านอีเม้ง
6 พ.ย. 2560 10:06:10   เข้าชม   303

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาลน้อย
6 พ.ย. 2560 10:05:18   เข้าชม   304

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 7 บ้านอีเม้ง
6 พ.ย. 2560 10:04:51   เข้าชม   305

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี
6 พ.ย. 2560 10:04:24   เข้าชม   307

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล
18 ต.ค. 2560 10:03:47   เข้าชม   291

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560 10:03:20   เข้าชม   296

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560 10:02:45   เข้าชม   294

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18 ก.ย. 2560 10:02:07   เข้าชม   314

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18 ส.ค. 2560 10:00:54   เข้าชม   308

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10-3 บ้านโนนตาลน้อย-บ้านโน
31 ส.ค. 2560 09:59:53   เข้าชม   294

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7-8 บ้านอีเม้ง-บ้านหนองผือ
31 ส.ค. 2560 09:58:09   เข้าชม   302

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนเหลี่ยม
31 ส.ค. 2560 09:53:41   เข้าชม   294

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี(คุ้มน้อย)
31 ส.ค. 2560 09:53:12   เข้าชม   320

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560 09:52:41   เข้าชม   283

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560 09:52:12   เข้าชม   298

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 ก.ค. 2560 09:51:35   เข้าชม   307

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประ
18 ก.ค. 2560 09:51:10   เข้าชม   295

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราค [
18 ก.ค. 2560 09:50:28   เข้าชม   296

รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000ลิตร
14 ก.ค. 2560 09:50:01   เข้าชม   304

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน2560
7 ก.ค. 2560 09:48:03   เข้าชม   290

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2560
7 ก.ค. 2560 09:47:27   เข้าชม   312

รายงานผลการรับซองเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
6 ก.ค. 2560 09:46:49   เข้าชม   295

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ก.ค. 2560 09:45:06   เข้าชม   322

ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำ 8000 ลิตร)
26 มิ.ย. 2560 09:44:28   เข้าชม   294

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพา
23 มิ.ย. 2560 09:43:45   เข้าชม   319

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2560
16 มิ.ย. 2560 09:43:05   เข้าชม   306

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม2560
16 มิ.ย. 2560 09:42:30   เข้าชม   317

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่1-10
25 พ.ค. 2560 09:41:56   เข้าชม   285

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้ขนาด 8000 ลิตร)
25 พ.ค. 2560 09:41:27   เข้าชม   320

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2560
15 พ.ค. 2560 09:40:44   เข้าชม   288

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน2560
15 พ.ค. 2560 09:40:08   เข้าชม   298

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม2560
19 เม.ย. 2560 09:39:35   เข้าชม   302

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560
19 เม.ย. 2560 09:39:00   เข้าชม   292

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 เม.ย. 2560 09:38:21   เข้าชม   298

เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
12 เม.ย. 2560 09:37:36   เข้าชม   307

เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
12 เม.ย. 2560 09:36:41   เข้าชม   301

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลน้อย หมู่ที่10
23 มี.ค. 2560 09:36:10   เข้าชม   286

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
23 มี.ค. 2560 09:35:28   เข้าชม   296

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
22 มี.ค. 2560 09:34:34   เข้าชม   268

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
22 มี.ค. 2560 09:33:59   เข้าชม   299

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [
3 มี.ค. 2560 09:33:15   เข้าชม   300

สรุปผลการจัดซื้อเดือนมกราคม2560
6 ก.พ. 2560 09:32:40   เข้าชม   303

สรุปผลการจัดจ้างมกราคม2560
6 ก.พ. 2560 09:31:56   เข้าชม   299

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็กม.2,ม.5,ม.6,ปรับปรุงผิวถนนลูกรังม.5และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
3 ก.พ. 2560 09:30:32   เข้าชม   294

สรุปผลการจัดจ้างและจัดซื้อเดือนธันวาคมพ.ศ.2559
3 ก.พ. 2560 09:29:56   เข้าชม   295

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านโนนตาล ,หมู่ที่5 บ้านโพนศรี,
26 ม.ค. 2560 09:28:58   เข้าชม   335

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 มิ.ย. 2561 09:03:22   เข้าชม   382

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
6 มิ.ย. 2561 09:01:43   เข้าชม   392

เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
3 ก.พ. 2561 08:59:54   เข้าชม   379

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
20 ก.พ. 2561 08:56:07   เข้าชม   369

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
26 ธ.ค. 2560 08:54:23   เข้าชม   384

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
21 ธ.ค. 2560 08:52:14   เข้าชม   371

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:48:50   เข้าชม   353

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:47:22   เข้าชม   383

งานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ
14 พ.ย. 2560 08:45:21   เข้าชม   377

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 ส.ค. 2560 08:43:17   เข้าชม   373

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
17 ส.ค. 2560 08:41:05   เข้าชม   345

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ ทต.โนนตาลปีงบประมาณ 2560
24 ก.ค. 2560 08:38:30   เข้าชม   354

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ก.ค. 2560 08:36:27   เข้าชม   375

ภาพถ่ายโครงการถนน คสล ม8 ข้างวัด
23 มิ.ย. 2560 08:34:34   เข้าชม   358

ภาพถ่ายประกอบโครงการฯ ถนน ลูกรัง ม5
23 มิ.ย. 2560 08:32:30   เข้าชม   358

โครงการก่อสร้างถนน ไหล่ทาง ม3
23 มิ.ย. 2560 08:27:42   เข้าชม   369

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
10 ต.ค. 2561 16:04:09   เข้าชม   448

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2560 09:54:11   เข้าชม   361

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2561 15:54:09   เข้าชม   387

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7-8
15 ก.ย. 2560 15:51:59   เข้าชม   394

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
9 มิ.ย. 2560 09:46:38   เข้าชม   386

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
9 มิ.ย. 2560 09:44:16   เข้าชม   408

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
9 มิ.ย. 2560 09:38:10   เข้าชม   398

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๓)
9 มิ.ย. 2560 09:23:24   เข้าชม   400