ข่าวประกาศ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน  (ผลการให้คุะแนนITA ปี2565)
18 เม.ย. 2566 14:29:33   เข้าชม   88

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
18 เม.ย. 2566 11:34:21   เข้าชม   60

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ6เดือน
12 เม.ย. 2566 08:42:56   เข้าชม   61

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
7 เม.ย. 2566 16:03:52   เข้าชม   61

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
7 เม.ย. 2566 15:19:07   เข้าชม   64

38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 2
7 เม.ย. 2566 15:10:58   เข้าชม   57

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2566 1
7 เม.ย. 2566 15:10:29   เข้าชม   62

แผนป้องกันการทุจริตโนนตาล 2566
7 ธ.ค. 2565 14:54:18   เข้าชม   60

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
3 ต.ค. 2565 14:22:14   เข้าชม   94

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 เม.ย. 2566 11:43:22   เข้าชม   76

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน
5 เม.ย. 2566 11:39:19   เข้าชม   65

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต2
5 เม.ย. 2566 11:34:15   เข้าชม   73

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
5 เม.ย. 2566 11:32:23   เข้าชม   53

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
22 มี.ค. 2566 14:14:49   เข้าชม   64

นโยบายไม่รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
22 มี.ค. 2566 14:04:50   เข้าชม   73

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
10 ต.ค. 2565 14:50:46   เข้าชม   147

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566
20 มี.ค. 2566 14:40:26   เข้าชม   79

ประกาศ โยบายไม่รับของขวัญ จากการปฎิบัติหน้าที่ No Gigt Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
1 ต.ค. 2565 14:21:57   เข้าชม   61

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลโนนตาล
26 พ.ค. 2565 10:51:09   เข้าชม   154

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
26 มิ.ย. 2562 11:13:04   เข้าชม   406

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:12:01   เข้าชม   420

ประกาศเจตจำนงสุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:11:32   เข้าชม   376