ข่าวประกาศ

สรุปจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566
19 ก.ย. 2566 15:22:07   เข้าชม   6

สรุปจัดซื้อเดือนสิงหาคม 2566
19 ก.ย. 2566 15:20:53   เข้าชม   5

สรุปจัดซื้อเดือนกรกฎาคม 2566
19 ก.ย. 2566 15:10:53   เข้าชม   4

สรุปจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566
19 ก.ย. 2566 15:09:19   เข้าชม   5

สรุปจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566
19 ก.ย. 2566 15:06:17   เข้าชม   5

สรุปจัดซื้อเดือนมิถุนายน 2566
19 ก.ย. 2566 15:04:46   เข้าชม   4

ราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่9
18 ก.ย. 2566 10:02:23   เข้าชม   7

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
26 ก.ค. 2566 10:53:04   เข้าชม   29

สรุปค่าก่อสร้าง เพื่อเสนอราคา แบบ ปร.5 , แบบ ปร.4
26 ก.ค. 2566 10:49:19   เข้าชม   26

สรุปจัดจ้าง พฤษภาคม 2566
6 มิ.ย. 2566 16:06:46   เข้าชม   49

สรุปจัดซื้อ พฤษภาคม 2566
6 มิ.ย. 2566 16:05:59   เข้าชม   44

โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
29 พ.ค. 2566 16:06:54   เข้าชม   52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ค. 2566 10:40:22   เข้าชม   61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ค. 2566 10:37:55   เข้าชม   55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
9 พ.ค. 2566 10:16:29   เข้าชม   63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะจะจง
9 พ.ค. 2566 10:13:00   เข้าชม   61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ
9 พ.ค. 2566 10:09:49   เข้าชม   63

ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจ้างเหมาเวที เครื่องเสียงตามโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ
9 พ.ค. 2566 10:06:52   เข้าชม   54

สรุปจัดจ้าง เมษายน 66
9 พ.ค. 2566 10:03:44   เข้าชม   67

สรุปจัดซื้อ เมษายน 66
9 พ.ค. 2566 10:02:56   เข้าชม   51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 พ.ค. 2566 14:16:42   เข้าชม   58

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม66
27 เม.ย. 2566 15:10:54   เข้าชม   54

จัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์66
27 เม.ย. 2566 15:09:59   เข้าชม   53

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม66
27 เม.ย. 2566 15:09:03   เข้าชม   56

จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม65
27 เม.ย. 2566 15:08:19   เข้าชม   51

จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน65
27 เม.ย. 2566 15:07:39   เข้าชม   70

จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม65
27 เม.ย. 2566 15:06:52   เข้าชม   81

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท เมืองร้อยเอ็ด ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2566 11:35:44   เข้าชม   53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2566 11:29:08   เข้าชม   57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน ด้วยเทคนิคกิจกรรม5ส ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2566 11:26:49   เข้าชม   51

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2565 2
7 เม.ย. 2566 15:47:03   เข้าชม   54

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2565 1
7 เม.ย. 2566 15:45:41   เข้าชม   55

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
7 เม.ย. 2566 15:44:14   เข้าชม   57

สรุปจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566
31 มี.ค. 2566 11:08:12   เข้าชม   65

สรุปจัดซื้อ เดือนมีนาคม 2566
31 มี.ค. 2566 11:06:55   เข้าชม   63

สรุปจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 66
13 มี.ค. 2566 15:39:57   เข้าชม   81

สรุปจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 66
13 มี.ค. 2566 15:38:38   เข้าชม   73

สรุปจัดซื้อ เดือนมกราคม2566
2 ก.พ. 2566 11:06:53   เข้าชม   89

สรุปจัดจ้าง เดือนมกราคม2566
2 ก.พ. 2566 11:06:15   เข้าชม   92

ประะกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
13 ม.ค. 2566 09:05:42   เข้าชม   98

สรุปจัดซื้อธันวาคม 2565
5 ม.ค. 2566 10:20:24   เข้าชม   84

สรุปจัดจ้างธันวาคม 2565
5 ม.ค. 2566 10:19:41   เข้าชม   80

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2565
6 ธ.ค. 2565 15:37:02   เข้าชม   103

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2565
6 ธ.ค. 2565 15:36:20   เข้าชม   109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม3
30 พ.ย. 2565 12:35:15   เข้าชม   115

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม2
30 พ.ย. 2565 12:34:14   เข้าชม   102

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม1
30 พ.ย. 2565 12:33:09   เข้าชม   96

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม2
30 พ.ย. 2565 12:28:56   เข้าชม   102

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม3
30 พ.ย. 2565 12:27:57   เข้าชม   95

ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอลฟัลติกท์คอนกรีตทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ม1
30 พ.ย. 2565 12:26:18   เข้าชม   125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ประจำปี2566
30 พ.ย. 2565 09:26:29   เข้าชม   95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
30 พ.ย. 2565 09:23:36   เข้าชม   93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาะรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล เขต1
30 พ.ย. 2565 09:21:40   เข้าชม   102

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ด ทต.โนนตาล เขต1
29 พ.ย. 2565 16:03:12   เข้าชม   97

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย
29 พ.ย. 2565 15:53:50   เข้าชม   97

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาะบริการบุคคลปฎิบัติหน้าที่ดูและรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมฯลฯ
29 พ.ย. 2565 15:47:44   เข้าชม   97

ประกาศผู้ชนะกาสรเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ
29 พ.ย. 2565 15:45:18   เข้าชม   95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริหารนักการภารโรง
29 พ.ย. 2565 15:43:23   เข้าชม   101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
29 พ.ย. 2565 15:33:56   เข้าชม   90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
29 พ.ย. 2565 15:32:57   เข้าชม   95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลแม่บ้าน
22 พ.ย. 2565 16:12:38   เข้าชม   103

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูและความสะอาด
22 พ.ย. 2565 16:09:57   เข้าชม   94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาประจำศูนย์ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน
22 พ.ย. 2565 16:08:09   เข้าชม   105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาประจำศูนย์ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน
22 พ.ย. 2565 16:07:13   เข้าชม   96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา เทศบาลตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2565 16:04:44   เข้าชม   103

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านกิจการประปา เทศบาลตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:57:25   เข้าชม   90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:53:16   เข้าชม   106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:47:20   เข้าชม   107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และะกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:46:18   เข้าชม   187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานด้านสาธารณูปโภค และะกิจการภายในเขตโนนตาล
22 พ.ย. 2565 15:32:34   เข้าชม   95

รูปแบบรายการละเอียด โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่2
16 พ.ย. 2565 12:19:40   เข้าชม   99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ สำหรับจ้างเหมาบริการาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ด้านสาธารณูปโภคและกิจการฯ
9 พ.ย. 2565 10:23:52   เข้าชม   108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:20:43   เข้าชม   105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:16:17   เข้าชม   97

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:14:37   เข้าชม   96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:12:37   เข้าชม   94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:11:14   เข้าชม   96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 10:06:32   เข้าชม   101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2566 โดยวิธีตกลงราคา
9 พ.ย. 2565 09:58:42   เข้าชม   96

สรุปการจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565
2 พ.ย. 2565 14:37:45   เข้าชม   106

สรุปการจัดซื้อเดือน ตุลาคม 2565
2 พ.ย. 2565 14:36:35   เข้าชม   101

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่1
28 ต.ค. 2565 14:32:45   เข้าชม   101

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่3
28 ต.ค. 2565 14:31:01   เข้าชม   177

โครงการประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่2
28 ต.ค. 2565 14:29:25   เข้าชม   104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตำบล บ้านโพนศรี ม5 -หนองแก้ว
11 ต.ค. 2565 16:45:18   เข้าชม   106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟันท์ติก เชื่อมตำบล รอ.ถ29-003 ป่ายาง
11 ต.ค. 2565 16:41:36   เข้าชม   138

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส 4 กรกฎาคม - กันยายน 2
5 ต.ค. 2565 15:11:41   เข้าชม   104

สรุปจัดซื้อเดือนกันยายน 2565
5 ต.ค. 2565 15:10:01   เข้าชม   105

สรุปจัดจ้างเดือนกันยายน2565
5 ต.ค. 2565 15:08:45   เข้าชม   114

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม8
26 ก.ย. 2565 15:05:11   เข้าชม   118

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ม3
26 ก.ย. 2565 15:03:12   เข้าชม   114

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ม1
26 ก.ย. 2565 15:02:14   เข้าชม   110

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์เสริมเหล็กติก ป่ายาง-
23 ก.ย. 2565 14:04:46   เข้าชม   115

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง คสล ม5
23 ก.ย. 2565 14:00:54   เข้าชม   111

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 ก.ย. 2565 09:38:05   เข้าชม   115

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการวางท่อระบายน้ำ ม4
12 ก.ย. 2565 09:29:18   เข้าชม   173

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับยกระดับพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6
12 ก.ย. 2565 09:27:58   เข้าชม   156

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับยกระดับพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10
12 ก.ย. 2565 09:24:50   เข้าชม   200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2565 14:57:23   เข้าชม   119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
6 ก.ย. 2565 14:54:28   เข้าชม   128

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
6 ก.ย. 2565 14:52:30   เข้าชม   124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านโนศรี ม5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2565 14:50:49   เข้าชม   129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง บ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา ม6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2565 14:49:00   เข้าชม   119

สรุปจัดจ้างสิงหาคม2565
7 ก.ย. 2565 10:52:36   เข้าชม   121

สรุปจัดซื้อสิงหาคม 2565
7 ก.ย. 2565 10:43:59   เข้าชม   120

สรุปจัดจ้างกรกฎาคม2565
7 ก.ย. 2565 10:43:12   เข้าชม   125

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 ส.ค. 2565 06:55:28   เข้าชม   125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
24 ส.ค. 2565 09:26:08   เข้าชม   139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 09:25:08   เข้าชม   140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช้วยครูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:22:17   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:18:54   เข้าชม   128

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง นักเรียน ศพด.ทต.โนนตาล เขต2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:17:02   เข้าชม   133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง นักเรียน ศพด.ทต.โนนตาล เขต1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 09:15:46   เข้าชม   130

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียในหมู้บ้าน หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:55:20   เข้าชม   129

โครงการวางท่อระบาย คสล พร้อมบ่อพัก หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:53:51   เข้าชม   128

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียในหมู้บ้าน หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:52:05   เข้าชม   131

โครงการวางท่อระบาย คสล พร้อมบ่อพัก หมู่9 บ้านป่ายาง
17 ส.ค. 2565 08:50:10   เข้าชม   127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรังจ้างเหมาะซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:33:23   เข้าชม   121

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:30:53   เข้าชม   170

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินระบบสายไฟฟ้า บริเวณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม1 โดยวิธีเพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:28:39   เข้าชม   124

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 14:23:42   เข้าชม   130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
15 ส.ค. 2565 14:17:12   เข้าชม   131

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคล ปฎิบัติงานสาธารณูปโภคและกิจการภายในเขตเทศบาล
15 ส.ค. 2565 14:14:44   เข้าชม   117

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2565 10:00:35   เข้าชม   124

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565 09:57:22   เข้าชม   124

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2565
4 ส.ค. 2565 09:56:11   เข้าชม   127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 15:43:50   เข้าชม   140

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:41:42   เข้าชม   139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:39:29   เข้าชม   132

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:38:03   เข้าชม   132

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริมนม โรรงเรียนบ้านป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 11:36:17   เข้าชม   119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กค-กย65
12 ก.ค. 2565 14:34:39   เข้าชม   142

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารับ ส่ง เด็กนักเรียน ศพด .ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กค
12 ก.ค. 2565 14:31:39   เข้าชม   124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารับ ส่งนักเรียน ศพด. ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2565 11:19:52   เข้าชม   129

สรุปการจัดจ้างประจำเดือน มิุนายน 2565
4 ก.ค. 2565 15:36:19   เข้าชม   119

สรุปการจัดซื้อประจำเดือน มิุนายน 2565
4 ก.ค. 2565 15:35:11   เข้าชม   127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้้อจัดจจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา เป็นหนังสือ ไตรมาส3
4 ก.ค. 2565 15:32:43   เข้าชม   130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:30:23   เข้าชม   132

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:28:39   เข้าชม   147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:26:57   เข้าชม   165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 2565 15:25:03   เข้าชม   137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:20:17   เข้าชม   141

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:18:48   เข้าชม   144

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:17:40   เข้าชม   157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 09:10:59   เข้าชม   135

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 09:09:00   เข้าชม   124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมา จนท.ประจำศูนย์โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาฃน ของ อปท
24 มิ.ย. 2565 09:01:50   เข้าชม   121

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารับ ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิถุนายน 65
15 มิ.ย. 2565 15:29:51   เข้าชม   127

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2565
6 มิ.ย. 2565 09:44:31   เข้าชม   144

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม 2565
6 มิ.ย. 2565 09:41:39   เข้าชม   166

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 มิ.ย. 2565 09:40:13   เข้าชม   141

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถขุดขนาดเล็กขุดร่องระบายน้ำ บ้านโพนศรี ม5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2565 09:38:39   เข้าชม   151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:23:17   เข้าชม   168

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:21:19   เข้าชม   141

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:19:44   เข้าชม   149

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:18:02   เข้าชม   166

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา
31 พ.ค. 2565 09:16:33   เข้าชม   143

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการรับ ส่งอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม แก่ ศพด.ทต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:13:27   เข้าชม   140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 09:10:16   เข้าชม   164

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:54:41   เข้าชม   156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่ืองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 09:52:25   เข้าชม   140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเกียร์และะเปลี่ยนยางรถบรรทุกนำเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีเพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 10:19:57   เข้าชม   178

สรุปจัดซื้อเดือน เมษายน 2565
5 พ.ค. 2565 10:36:42   เข้าชม   158

สรุปจัดจ้างเดือน เมษายน 2565
5 พ.ค. 2565 10:35:50   เข้าชม   161

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:43:31   เข้าชม   165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:12:51   เข้าชม   153

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการรับ ส่ง อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.
3 พ.ค. 2565 11:08:35   เข้าชม   168

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 11:06:31   เข้าชม   163

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง (น้ำดื่มบรรจุถัง)
3 พ.ค. 2565 11:04:33   เข้าชม   207

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการรับ ส่ง อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.
3 พ.ค. 2565 11:00:25   เข้าชม   165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2565 10:56:58   เข้าชม   175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจการประปา โดยวิธีเจาะจง
27 เม.ย. 2565 09:37:02   เข้าชม   183

ประกาศผลผู้ชนะการขัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
21 เม.ย. 2565 15:09:49   เข้าชม   176

สรุปจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มี.ค. 2565 10:55:44   เข้าชม   163

สรุปจัดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 มี.ค. 2565 10:54:55   เข้าชม   197

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 16:45:08   เข้าชม   218

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 16:20:11   เข้าชม   176

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถสามล้อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 15:23:15   เข้าชม   202

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 15:21:21   เข้าชม   187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แป้นพิมพ์)
21 ก.พ. 2565 15:19:27   เข้าชม   226

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 15:24:12   เข้าชม   180

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำความสะะอาดสะถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15 ก.พ. 2565 15:22:05   เข้าชม   199

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจะจง (แป้นพิมพ์)
15 ก.พ. 2565 15:18:16   เข้าชม   181

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะจะจง (อาหารเสริมนม)
14 ก.พ. 2565 15:13:13   เข้าชม   185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะจะจง (น้ำดื่มบรรจุถัง)
14 ก.พ. 2565 15:09:30   เข้าชม   175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2565 14:17:31   เข้าชม   176

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อถงพลาสติก โดยวิธีเจาะจงราคา
3 ก.พ. 2565 14:15:13   เข้าชม   186

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับจ้างเหมารับส่ง อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล
1 ก.พ. 2565 10:51:03   เข้าชม   192

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสสำนักงานโดยวิธีัเจาะจง
1 ก.พ. 2565 10:48:29   เข้าชม   196

สรุปจัดซื้อเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565 10:46:30   เข้าชม   182

สรุปจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
1 ก.พ. 2565 10:45:08   เข้าชม   186

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดศื้อครุภัณฑ์ สำหรังงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 15:46:38   เข้าชม   205

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 ธค64)
14 ม.ค. 2565 15:35:00   เข้าชม   209

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน บ้านหัวโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1-30 พย64)
14 ม.ค. 2565 15:32:45   เข้าชม   199

ประกาศผู้ชนะการจัดศื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ (มกราคม2565)
11 ม.ค. 2565 14:52:31   เข้าชม   200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเจาะจง (หจก.ร้อยเอ็ด ออโตเมชั่น)
11 ม.ค. 2565 14:49:34   เข้าชม   199

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (นายวิจิต ปก้วคำ)
11 ม.ค. 2565 14:46:44   เข้าชม   201

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องประชุมทต.โนนตาล โดยวิธีเจาะจง (ร้าน ฮ.เจริญการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:43:25   เข้าชม   202

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านขันทองการค้า)
11 ม.ค. 2565 14:39:54   เข้าชม   200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง (ร้านโชคดี)
11 ม.ค. 2565 14:37:09   เข้าชม   203

ประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
11 ม.ค. 2565 14:31:19   เข้าชม   215

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลชนะประมูลจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญฯ
11 ม.ค. 2565 14:28:16   เข้าชม   204

สรุป จัดซื้อธันวาคม 2564
11 ม.ค. 2565 14:25:19   เข้าชม   203

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2564
4 ม.ค. 2565 11:52:10   เข้าชม   182

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเลือก
30 ธ.ค. 2564 11:56:58   เข้าชม   194

รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6
3 ธ.ค. 2564 16:18:45   เข้าชม   206

แบบสรุปราคาก่อสร้างอาคาร โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร6)
3 ธ.ค. 2564 16:16:45   เข้าชม   203

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร5 ข)
3 ธ.ค. 2564 16:15:30   เข้าชม   195

แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร5 ก)
3 ธ.ค. 2564 16:11:07   เข้าชม   199

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร4 ครุภัณฑ์)
3 ธ.ค. 2564 16:09:59   เข้าชม   199

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร4)
3 ธ.ค. 2564 16:04:05   เข้าชม   195

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นต้องมี โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6 (แบบ ปร.4 (พ)
3 ธ.ค. 2564 16:00:50   เข้าชม   202

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6  (บก01)
3 ธ.ค. 2564 15:57:37   เข้าชม   192

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:17:28   เข้าชม   213

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:16:20   เข้าชม   213

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่5 บ้านโพนศรี
22 พ.ย. 2564 12:12:12   เข้าชม   226

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 12:07:27   เข้าชม   205

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่3 บ้านโนนม่วง
22 พ.ย. 2564 12:00:50   เข้าชม   231

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 11:59:25   เข้าชม   202

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอนกรีตบ้านป่าอิเม้ง - หนองแก้ว
18 พ.ย. 2564 15:41:55   เข้าชม   205

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอรีตบ้านป่ายาง - บ้านดู่น้อย
18 พ.ย. 2564 15:37:31   เข้าชม   218

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก หมู่ที่1
11 พ.ย. 2564 09:49:38   เข้าชม   231

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุบผิวถนนด้ยวัสดุหินคลุก หมู่2
11 พ.ย. 2564 09:35:24   เข้าชม   175

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:17:27   เข้าชม   193

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:16:16   เข้าชม   201

สรุปจัดซื้อกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:14:53   เข้าชม   190

สรุปจัดจ้างกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:13:33   เข้าชม   188

สรุปจัดซื้อสิงหาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:11:58   เข้าชม   217

สรุปจัดจ้างสิงหาคม2564
11 พ.ย. 2564 09:10:38   เข้าชม   256

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร6
11 พ.ย. 2564 09:07:52   เข้าชม   187

แบบสรุปค้าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร 5ข
15 พ.ย. 2564 08:57:24   เข้าชม   189

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร5 ก
11 พ.ย. 2564 08:55:34   เข้าชม   178

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ป4 ครุภัณฑ์
11 พ.ย. 2564 08:46:59   เข้าชม   210

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็นต้องมี ในการก่อสร้าง แบบ ปร4 พ
11 พ.ย. 2564 08:38:30   เข้าชม   190

ตารางวงเงินงบประมมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง แบบ บก 01
15 พ.ย. 2564 08:21:16   เข้าชม   200

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส4 2564
5 พ.ย. 2564 09:17:52   เข้าชม   216

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3 พ.ย. 2564 09:50:23   เข้าชม   215

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับหารจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
19 ต.ค. 2564 11:33:19   เข้าชม   255

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 15:04:38   เข้าชม   224

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว หมู่1 ต.โนนตาล
13 ก.ย. 2564 10:59:51   เข้าชม   217

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
31 ส.ค. 2564 14:24:28   เข้าชม   278

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2564 16:53:33   เข้าชม   283

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:28:10   เข้าชม   269

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:26:34   เข้าชม   249

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
30 ก.ค. 2564 13:34:56   เข้าชม   262

สรุปการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:44:41   เข้าชม   234

สรุปการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:43:48   เข้าชม   280

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:38:39   เข้าชม   229

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:37:35   เข้าชม   247

สรุปการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
11 พ.ค. 2564 14:23:10   เข้าชม   241

สรุปการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
11 พ.ค. 2564 14:22:09   เข้าชม   233

สรุปการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
22 มี.ค. 2564 08:42:27   เข้าชม   279

สรุปการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2564
16 ก.พ. 2564 10:58:57   เข้าชม   269

สรุปการจัดจ้าง เดือน มกราคม 256
16 ก.พ. 2564 10:58:01   เข้าชม   245

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
16 ก.พ. 2564 10:56:48   เข้าชม   253

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
13 ม.ค. 2564 15:59:43   เข้าชม   283

สรุปการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:42:30   เข้าชม   312

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:39:43   เข้าชม   282

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมูู่6 คุ้มเหล่ากา
30 ธ.ค. 2563 14:30:28   เข้าชม   288

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 คุ้มเหล่ากา
14 ธ.ค. 2563 12:51:50   เข้าชม   308

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:05:27   เข้าชม   282

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:04:27   เข้าชม   285

ประะกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic
7 ธ.ค. 2563 12:02:09   เข้าชม   260

ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
1 ธ.ค. 2563 10:25:24   เข้าชม   279

สรุปการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:13:25   เข้าชม   280

สรุปการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:12:28   เข้าชม   304

สรุปการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:11:26   เข้าชม   312

สรุปการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:10:20   เข้าชม   277

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
24 พ.ย. 2563 12:09:04   เข้าชม   276

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4ฯ
11 ก.ย. 2563 11:01:27   เข้าชม   294

สรุปการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2563
11 ก.ย. 2563 10:59:59   เข้าชม   321

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการประบปรุงถนน ม10
27 ส.ค. 2563 09:24:18   เข้าชม   324

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
10 ส.ค. 2563 15:56:23   เข้าชม   315

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเริ่มจากทางหลวงหมายบเลข215 ถึงบ้านนางมาลัย สร่างโศก บ้านโนนตาลน้อย หมูที่ 10
10 ส.ค. 2563 15:27:02   เข้าชม   313

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายทางหลวงหมายเลข215-ม10 ฯ
7 ส.ค. 2563 16:10:42   เข้าชม   288

สรุปการจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:54:36   เข้าชม   298

สรุปการจัดซื้อ เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:53:43   เข้าชม   331

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3
30 ก.ค. 2563 16:06:51   เข้าชม   312

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2
30 ก.ค. 2563 16:02:19   เข้าชม   308

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1
30 ก.ค. 2563 15:39:36   เข้าชม   320

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส3 เมษายน- มิถุนายน 2563
30 ก.ค. 2563 13:07:06   เข้าชม   305

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส2 มกราคม- มีนาคม 2563
30 ก.ค. 2563 13:06:25   เข้าชม   327

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส 1 ตุลาคม- ธันวาคม 2562
30 ก.ค. 2563 13:05:36   เข้าชม   330

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 2
30 ก.ค. 2563 13:04:13   เข้าชม   329

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 1
30 ก.ค. 2563 13:03:40   เข้าชม   321

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
30 ก.ค. 2563 12:57:45   เข้าชม   325

สรุปการจัดซื้อ เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:07:10   เข้าชม   294

สรุปการจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:06:04   เข้าชม   309

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.ค. 2563 15:03:20   เข้าชม   290

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
25 มิ.ย. 2563 14:10:41   เข้าชม   309

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 10:27:10   เข้าชม   314

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:23:41   เข้าชม   302

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:54   เข้าชม   297

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:07   เข้าชม   309

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กันยายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:21:07   เข้าชม   289

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน เมษายน 2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:57   เข้าชม   294

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:04   เข้าชม   297

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
16 มิ.ย. 2563 10:15:08   เข้าชม   295

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มกราคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:14:10   เข้าชม   284

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล
16 มิ.ย. 2563 09:43:26   เข้าชม   295

สรุปจัดซื้อเดือนเมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 13:53:46   เข้าชม   300

สรุปจัดจ้างเมษายน2563
5 พ.ค. 2563 11:37:56   เข้าชม   293

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:14:07   เข้าชม   322

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:13:36   เข้าชม   320

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
9 มี.ค. 2563 11:41:47   เข้าชม   333

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2563
9 มี.ค. 2563 11:40:27   เข้าชม   593

สรุปจัดซื้อมกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:38:32   เข้าชม   311

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:37:33   เข้าชม   312

สรุปจัดซื้อธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:35:37   เข้าชม   316

สรุปจัดจ้างธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:34:27   เข้าชม   326

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:48   เข้าชม   363

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:02   เข้าชม   314

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:28:00   เข้าชม   333

สรุปจัดจ้างตุลาคม 62
9 มี.ค. 2563 11:26:51   เข้าชม   321

สรุปจัดจ้างกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:11:35   เข้าชม   334

สรุปจัดจ้างสิงหาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:10:47   เข้าชม   334

สรุปจัดจ้างกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:09:42   เข้าชม   329

สรุปจัดจ้างมิถุนายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:08:27   เข้าชม   322

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:07:32   เข้าชม   318

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
5 มี.ค. 2563 14:06:38   เข้าชม   339

สรุปจัดจ้างกุมภาพันธุ์ 2562
5 มี.ค. 2563 14:05:32   เข้าชม   322

สรุปจัดจ้างมกราคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:02:54   เข้าชม   315

สรุปจัดซื้อกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:56:24   เข้าชม   326

สรุปจัดซื้อกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:54:22   เข้าชม   310

สรุปจัดซื้อมิถุนายน2562
5 มี.ค. 2563 13:53:00   เข้าชม   322

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:50:29   เข้าชม   338

สรุปจัดซื้อเมษายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:48:49   เข้าชม   326

สรุปจัดซื้อมีนาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:47:34   เข้าชม   344

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2562
5 มี.ค. 2563 13:45:48   เข้าชม   320

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
5 มี.ค. 2563 13:44:28   เข้าชม   328

สรุปจัดซื้อ ธันวาคม2561
5 มี.ค. 2563 13:41:54   เข้าชม   322

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:40:57   เข้าชม   331

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:39:53   เข้าชม   316

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:38:38   เข้าชม   319

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:36:40   เข้าชม   326

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:35:35   เข้าชม   329

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
15 พ.ย. 2562 13:42:50   เข้าชม   361

สรุปจัดซื้อ กรกฎาคม2561
26 มิ.ย. 2562 09:19:16   เข้าชม   364

สรุปจัดซื้อ สิงหาคม 2561
26 มิ.ย. 2562 09:18:32   เข้าชม   337

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
20 มิ.ย. 2562 09:13:02   เข้าชม   360

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 เรื่องซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 09:01:17   เข้าชม   350

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 15:37:46   เข้าชม   371

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:53:59   เข้าชม   335

สรุปจัดซื้อ ปีงบประมาณ ม.ค. 2561
20 มิ.ย. 2562 11:52:12   เข้าชม   340

สรุปจัดซื้อ เมษายน 2562
20 มิ.ย. 2562 11:50:42   เข้าชม   342

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:49:52   เข้าชม   337

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:48:59   เข้าชม   343

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2562
20 มิ.ย. 2562 11:47:34   เข้าชม   352

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:43:38   เข้าชม   346

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:41:21   เข้าชม   328

สรุปจัดซื้อ มิถุนายน๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:38:36   เข้าชม   328

สรุปจัดซื้อ พฤษภาคม๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:37:32   เข้าชม   343

สรุปจัดซื้อ เมษายน61
20 มิ.ย. 2562 11:36:38   เข้าชม   329

สรุปจัดซื้อ มีนาคม61
20 มิ.ย. 2562 11:35:24   เข้าชม   337

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:32:52   เข้าชม   365

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:30:51   เข้าชม   314

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
20 มิ.ย. 2562 11:29:32   เข้าชม   359

สรุปจัดจ้าง กพ. 2562
20 มิ.ย. 2562 11:27:46   เข้าชม   343

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:25:53   เข้าชม   335

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:24:12   เข้าชม   346

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:23:17   เข้าชม   362

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560
20 มิ.ย. 2562 11:22:08   เข้าชม   394

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:21:03   เข้าชม   370

สรุปจัดจ้าง ตุลาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:20:06   เข้าชม   347

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:19:06   เข้าชม   330

สรุปจัดจ้าง กันยายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:17:57   เข้าชม   337

สรุปจัดจ้าง สิงหาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:16:40   เข้าชม   345

สรุปจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:15:52   เข้าชม   331

สรุปจัดจ้าง มิถุนายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:58   เข้าชม   354

สรุปจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:05   เข้าชม   339

สรุปจัดจ้าง เมษายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:13:08   เข้าชม   336

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:11:57   เข้าชม   352

สรุปจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:10:54   เข้าชม   351