การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและการบริโภคเครื่องดิ่มแฮลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการขายและการบริโภคเครื่องดิ่มแฮลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 
1 ก.ย. 2565 01:37:51  เข้าชม   154