ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 ต.ค. 2565 10:15:05  เข้าชม   117