การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด แจ้งช่องทางการติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน แจ่งไฟดับ แจ้งซ่อม โทร.043511751 , 043514467 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด แจ้งช่องทางการติดต่อ ในกรณีฉุกเฉิน แจ่งไฟดับ แจ้งซ่อม โทร.043511751 , 043514467 หรือ 1126 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

19 ต.ค. 2565 11:17:27  เข้าชม   111