ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลโนนตาล


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลโนนตาล